gratis verzending & volgende dag in huis

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybescherming
De website “www.rachelhulshof.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Slinc B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17246349. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Slinc B.V., in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Slinc B.V. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Slinc B.V. gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw emailadres). Slinc B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Slinc B.V., van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Slinc B.V. rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit per e-mail melden bij Slinc B.V., via info@slinc.nl. Vermeld in het onderwerp “Blokkeren adresgegevens”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@rachelhulshof.nl sturen. Slinc B.V. voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Recht op inzage en controle
U kunt uw persoonlijke gegevens altijd inzien en aanpassen.

Privacybeleid andere websites
Op www.rachelhulshof.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Slinc B.V. maakt gebruik van cookies
Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers. U kunt de acceptatie van cookies op uw computer uitschakelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door derden.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@slinc.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten
Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.